bg_image

Ing. Michal Salaj
Majiteľ obchodu

Ing. Michal Salaj
Na križovatkách 35/A
821 04 Bratislava
Upozornenie: táto adresa nie je miestom pre osobný odber tovaru

 

IČO: 50092057
DIČ: 1041919472
IČ DPH: SK1041919472

 

Zapísaný v živnostenskom registri
Okresného úradu Bratislava č. 110-244455

 

Som platiteľ DPH

 

Číslo účtu: SK68 8330 0000 0020 0091 9913
BIC: FIOZSKBAXXX

 

e-mail: info@michalsalaj.sk
tel.: 0950 456 707

kontaktný formulár